Działalność Zakładu obejmuje następujące problemy z fizyki jądrowej: