dr hab. Adam Kozela, prof. nadzw. IFJ PAN

Stanowisko: Kierownik Zakładu

Funkcja: Członek Rady Naukowej

Telefon: (+48 12) 662-8290, (+48 12) 399-6120

Email: Adam.Kozela@ifj.edu.pl

Pokój: 3216Zainteresowania naukowe:Eksperymenty: BINA@CCB